(F&A Actueel, 14 juni 2005)

Tekstbureau Sijtze Reurich

Disclaimer

DEZENTJÉ HAMMING: SCHAF HONDENBELASTING AF


Het VVD-Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming suggereerde onlangs dat het beter zou zijn als de gemeenten de hondenbelasting zouden afschaffen. Zij erkent dat die belasting een zaak van de gemeenten en niet van de Tweede Kamer is. De belasting roept volgens haar echter zoveel irritatie op, dat ze er toch wel iets over mag zeggen.
Aanleiding voor haar stellingname is dat sommige gemeenten, waaronder Rotterdam, van dierenartsen eisen dat zij informatie geven over hun klanten. Zo kan de gemeente gemakkelijk nagaan wie een hond heeft. Daarmee promoveert de gemeente een dierenarts wel tot onbezoldigd opsporingsambtenaar. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de brancheorganisatie van de dierenartsen, vindt dat zeer ongewenst en wijst erop dat in Rotterdam al diverse klanten zich hebben laten uitschrijven uit de administratie van hun dierenarts. Een rechter vond onlangs echter dat de dierenartsen aan de gemeente Rotterdam de gevraagde informatie moeten verstrekken.

Staatssecretaris Wijn van Financiën heeft zijn twijfels bij het idee van Dezentjé Hamming. Hij vindt hondenbelasting een goede zaak, mits de gemeenten de opbrengst gebruiken om hondenpoep op te ruimen. Hij vindt wel dat ‘de hond geen melkkoe mag zijn’ en dat de hondenbelasting niet gebruikt mag worden om gaten in de gemeentebegroting te dichten.
De mening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is, om in stijl te blijven, een Pavlovreactie: ‘Afschaffing van de hondenbelasting (...) leidt tot een verkleining van het lokaal belastinggebied en kan dus niet op steun van de VNG rekenen.’

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦